Biznes

Jak chronić nazwy towarów przed nieuczciwą konkurencją?

Wiele firm chce zastrzec w Urzędzie Patentowym prawa do wykorzystania nazwy czy też znaków graficznych.

Dzięki temu chronią się przed nieuczciwą konkurencją, mogą zastrzec nazwę firmy, grafikę, logo, znaki charakterystyczne dla poszczególnych produktów. Możemy także zastrzec nazwy firm usługowych, dzięki czemu możemy wykorzystywać bez problemów grafiki w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, jak również dobrać nazwę strony internetowej odpowiadającą nazwie naszej firmy.

Jak chronić nazwy towarów przed nieuczciwą konkurencją?

Jakie nazwy towarów możemy zarejestrować w Urzędzie Patentowym?

Dzięki rejestracji w Urzędzie Patentowym ochrona działa na terenie całego kraju, możemy także zarejestrować firmę w urzędach patentowych w Unii Europejskiej, jak również na całym świecie czy też w poszczególnych krajach. Ważnym elementem jest wybór nazwy, nie zawsze nazwę firmy możemy opatentować. Określenia, które występują w języku potocznym, jako określenie grupy towarów czy też charakterystyka, mogą zostać odrzucone przez Urząd Patentowy. Dlatego warto poszukiwać nazw, które się odróżniają, są unikalne dla danej branży. Podobnie należy dobierać znaki graficzne, logo, znaki identyfikujące poszczególne produkty czy też usługi.

Przed rejestracją w Urzędzie Patentowym należy sprawdzić, czy nasza konkurencja nie używa podobnej nazwy czy też podobnego znaku graficznego, co mogłaby nam uniemożliwić możliwość zarezerwowania. Warto zwrócić uwagę na nazewnictwo, przykładowo firma cukiernicza nie może zarejestrować firmy pod nazwą Krówki, czy też zarejestrować tego określenia dla kategorii produktowej, ponieważ jest ono używane potocznie. Dlatego firmy cukiernicze będą poszukiwały unikalnych nazw dla swoich kategorii produktowych. Dzięki czemu będą one możliwe do zarejestrowania w Urzędzie Patentowym, nazwa będzie chroniona. Zarejestrowanie własnej nazwy to możliwość odróżnienia się od konkurencji, w ten sposób możemy promować nasze wyroby, dbając o reklamę możemy uzyskać przewagę nad konkurencją. W przypadku kiedy nasza nazwa nie byłaby chroniona patentem, wówczas konkurencja mogłaby wystąpić o zarejestrowanie danej nazwy czy też znaku graficznego, aby podszywać się pod nasze produkty.

Na stronie internetowej https://di.com.pl/dlaczego-pewnych-nazw-nie-da-sie-zastrzec-w-urzedzie-patentowym-67530 możemy znaleźć ciekawy artykuł, który opisuje jak dobrać właściwie nazwę firmy, jakie nazwy mogą zostać odrzucone przez Urząd Patentowy. Dzięki temu już na pierwszym etapie zakładania działalności gospodarczej będziemy wiedzieli, w jaki sposób zadbać o prawidłowe nazewnictwo, nazywać poszczególne towary czy też usługi.