Blog

Jakie herbicydy stosuje się w rolnictwie

W rolnictwie herbicydy są szeroko stosowane jako środki ochrony roślin do zwalczania chwastów, które stanowią zagrożenie dla upraw rolnych.

Herbicydy to specjalnie opracowane substancje agrochemiczne, które mają selektywne działanie na chwasty, eliminując je, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzenia upraw.

Jakie herbicydy stosuje się w rolnictwie

Rodzaje herbicydów mających zastosowanie w uprawach

Istnieje wiele różnych rodzajów herbicydów, które są dostępne na rynku i są stosowane w rolnictwie. Wybór odpowiedniego herbicydu zależy od rodzaju chwastów obecnych na polu uprawnym, gatunku uprawy, fazy wzrostu roślin oraz warunków środowiskowych. Każdy herbicyd ma swoją charakterystykę, taką jak mechanizm działania, spektrum działania i skuteczność przeciwko określonym gatunkom chwastów.

Wśród najpopularniejszych rodzajów herbicydów stosowanych w rolnictwie można wymienić herbicydy selektywne, nieselektywne, stosowane przedwschodowo lub powschodowo, kontaktowe i układowe. Herbicydy o działaniu selektywnym mają zdolność zwalczania chwastów, jednocześnie minimalizując szkody dla uprawy. Herbicydy nieselektywne, lub powalające, zabijają każdą roślinę, z którą wejdą w kontakt. Herbicydy przedwschodowe stosuje się przed wschodem roślin uprawnych i chwastów. Zapobiegają one wzrostowi chwastów na wczesnym etapie i chronią uprawę przed ich konkurencją. Herbicydy powschodowe są to herbicydy stosowane po wschodach roślin uprawnych i chwastów. Eliminują one już istniejące chwasty, które pojawiły się na polu uprawnym.

Herbicydy kontaktowe działają bezpośrednio na części nadziemne chwastów, z którymi mają kontakt. Są stosowane do zwalczania chwastów o niewielkim systemie korzeniowym. Herbicydy układowe są wchłaniane przez roślinę uprawną i przenoszone przez jej układ transportowy. Mają zdolność dotarcia do chwastów rosnących w pobliżu rośliny uprawnej, co czyni je skutecznymi w zwalczaniu chwastów wysoce konkurencyjnych. Na stronie https://innvigo.com/herbicydy/ można przeczytać więcej informacji o herbicydach. Przy stosowaniu herbicydów w rolnictwie istotne jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących dawek, terminu aplikacji, a także stosowanie odpowiednich technik aplikacyjnych.